VerborgenVermogen.nl
Home

VerborgenVermogen.nl


Traceert wereldwijd vermogensbestanddelen

Voor executeurs & vereffenaars

U heeft uw benoeming tot executeur aanvaard of u bent door de rechtbank benoemd tot vereffenaar na het openvallen van een nalatenschap.

Uw eerste taak is het opmaken van een (voorlopige) boedelbeschrijving met daarop een overzicht van bezittingen en schulden op de sterfdatum van de overledene. De wet bepaalt immers dat het voldoen van schulden tot de taken van een executeur of een vereffenaar behoort. Mogelijk moet voor de voldoening daarvan activa worden verkocht.


Bovendien wordt de heffingsgrondslag voor de erfbelasting aan de hand van de boedelbeschrijving bepaald; voor de daarover geheven erfbelasting bent u als executeur of vereffenaar hoofdelijk aansprakelijk.


Het is dus van groot belang dat u op de hoogte bent van álle vermogensbestanddelen, ook - of misschien wel met name - als die zich in het buitenland bevinden. Als specialist binnen ons vakgebied nemen wij die zoektocht graag van u over.

Over ons

Klaas Zondervan (1981) is erfrechtelijk genealoog en onder meer bekend van het RTL4-programma 'De Erfgenaam', dat in 2020 werd uitgezonden en door Ruben Nicolai werd gepresenteerd.


Met Erfgenamenonderzoek.nl verricht hij wereldwijd onderzoek voor onder meer de advocatuur en het notariaat. Dat onderzoek richt zich vooral op het vaststellen van familierechtelijke verwantschap en het traceren van personen. De aldus ontwikkelde modus operandi wordt tevens ingezet bij het zoeken naar vermogensbestanddelen c.q. het verrichten van verhaalsonderzoek.


Daarnaast is hij als executeur, boedelgevolmachtigde en (door de rechtbank benoemd) vereffenaar werkzaam bij Luminis Executele & Vereffening.


Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op!

Voor notarissen, advocaten & schuldeisers

Schuldeisers van de nalatenschap kunnen zich verhalen op het vermogen van de nalatenschap. Maar wat als daarin geen of slechts geringe activa of positieve vermogensbestanddelen aanwezig (lijken te) zijn?


Misschien bent u schuldeiser van een erfgenaam en wilt u onderzoeken of u wordt benadeeld door verwerping of staat u één van beiden bij als advocaat? Hoog tijd voor een vermogensonderzoek of verhaalsonderzoek!


Wij verrichten erfgenamenonderzoek voor het notariaat en de advocatuur sinds 2013. De expertise die wij sindsdien hebben opgebouwd, zetten we ook in voor vermogensonderzoek.


Via ons internationale netwerk van professionele onderzoekers zijn wij in staat om op efficiënte wijze in de meeste buitenlanden te achterhalen of daar vermogensbestanddelen aanwezig zijn op naam van de overledene. Neem het zekere voor het onzekere!

Openingstijden

Maandag - vrijdag


09:00 - 17:00


Zaterdag


Gesloten


Zondag


Gesloten

Contact